Chuàngshìjì 31:16

16 Shén cóng wǒmen fùqin suǒ duó chūlai de yīqiè cáiwù , nà jiù shì wǒmen hé wǒmen háizi men de . xiànjīn fán shén suǒ fēnfu nǐde , nǐ zhǐguǎn qù xíng ba .