Chuàngshìjì 31:26

26 Lābān duì Yǎgè shuō , nǐ zuò de shì shénme shì ne , nǐ beì zhe wǒ tōu zǒu le , yòu bǎ wǒde nǚér men daì le qù , rútóng yòng dāo jiàn lǔ qù de yìbān .