Chuàngshìjì 32:16

16 Mĕi yàng gè fèn yī qún , jiāo zaì púrén shǒu xià , jiù duì púrén shuō , nǐmen yào zaì wǒ qiántou guò qù , shǐ qún qún xiàng lí , yǒu kòngxián de dìfang .