Chuàngshìjì 32:17

17 Yòu fēnfu jìn xiān zǒu de shuō , wǒ gēge Yǐsǎo yùjiàn nǐde shíhou , wèn nǐ shuō , nǐ shì nǎ jiā de rén , yào wàng nǎli qù , nǐ qiántou zhèxie shì shuí de ,