20 Bìngqiĕ nǐmen yào shuō , nǐ púrén Yǎgè zaì wǒmen hòubiān . yīn Yǎgè xīnli shuō , wǒ jiè zhe zaì wǒ qiántou qù de lǐwù jiè tāde hèn , ránhòu zaìjiàn tāde miàn , huòzhĕ tā róngnà wǒ .