Chuàngshìjì 33:1

1 Yǎgè jǔmù guānkàn , jiàn Yǐsǎo lái le , hòutou gēn zhe sì bǎi rén , tā jiù bǎ háizi men fēnkāi jiāo gĕi Lìyà , Lājié , hé liǎng gè shǐnǚ ,