Chuàngshìjì 33:10

10 Yǎgè shuō , bú rán , wǒ ruò zaì nǐ yǎnqián mĕng ēn , jiù qiú nǐ cóng wǒ shǒu lǐ shōu xià zhè lǐwù . yīnwei wǒ jiàn le nǐde miàn , rútóng jiàn le shén de miàn , bìngqiĕ nǐ róngnà le wǒ .