Chuàngshìjì 34:22

22 Wéiyǒu yī jiàn shì wǒmen bìxū zuò , tāmen cái kĕn yīngyún hé wǒmen tóng zhù , chéngwéi yíyàng de rénmín , jiù shì wǒmen zhōngjiān suǒyǒude nán dīng dōu yà shòu gēlǐ , hé tāmen yíyàng .