Chuàngshìjì 34:25

25 Dào dì sān tiān , zhòngrén zhèngzaì téngtòng de shíhou , Yǎgè de liǎng gè érzi , jiù shì Dǐná de gēge Xīmiǎn hé Lìwèi , gè ná dāo jiàn , chèn zhe zhòngrén xiǎng bú dào de shíhou lái dào chéng zhōng , bǎ yīqiè nán dīng dōu shā le ,