Chuàngshìjì 34:30

30 Yǎgè duì Xīmiǎn hé Lìwèi shuō , nǐmen liánlĕi wǒ , shǐ wǒ zaì zhè dì de jūmín zhōng , jiù shì zaì Jiānán rén hé Bǐlìxǐrén zhōng , yǒu le chòu míng . wǒde rén dīng jìrán xīshǎo , tāmen bì jùjí lái jī shā wǒ , wǒ hé quán jiā de rén dōu bì mièjué .