Chuàngshìjì 37:2

2 Yǎgè de jì lüè rú xià . Yūesè shí qī suì yǔ tā gēge men yītóng mù yáng . tā shì gè tóngzǐ , yǔ tā fùqin de qiè Bìlā , Xīpà de érzi men cháng zaì yī chù . Yūesè jiāng tā gēge men de è xíng bào gĕi tāmende fùqin .