Chuàngshìjì 37:9

9 Hòulái tā yòu zuò le yī mèng , yĕ gàosu tāde gēge men shuō , kàn nǎ , wǒ yòu zuò le yī mèng , mèng jiàn taìyáng , yuèliang , yǔ shí yī gè xīng xiàng wǒ xià baì .