Chuàngshìjì 38:16

16 Yóudà jiù zhuǎn dào Tānàli qù , shuō , lái ba . ràng wǒ yǔ nǐ tóng qǐn . tā yuán bú zhīdào shì tāde ér fù . Tāmǎ shuō , nǐ yào yǔ wǒ tóng qǐn , bǎ shénme gĕi wǒ ne ,