Chuàngshìjì 38:17

17 Yóudà shuō , wǒ cóng yáng qún lǐ qǔ yī zhī shānyánggāo , dǎfa rén sòng lái gĕi nǐ . Tāmǎ shuō , zaì wèi sòng yǐ xiān , nǐ yuànyì gĕi wǒ yī gè dàngtóu ma ,