Chuàngshìjì 38:24

24 Yuē guò le sān gè yuè , yǒu rén gàosu Yóudà shuō , nǐde ér fù Tāmǎ zuò le jìnǚ , qiĕ yīn xíng yín yǒu le shēnyùn . Yóudà shuō , lā chū tā lái , bǎ tā shāo le .