Chuàngshìjì 39:1

1 Yūesè beì daì xià Āijí qù . yǒu yī gè Āijí rén , shì fǎlǎo de neì chén , hùwèi cháng Bōtífá , cóng nàxiē daì xià tā lái de Yǐshímǎlì rén shǒu xià mǎi le tā qù .