Chuàngshìjì 39:6

6 Bōtífá jiāng yīqiè suǒyǒude dōu jiāo zaì Yūesè de shǒu zhōng , chúle zìjǐ suǒ chī de fàn , biéde shì yígaì bù zhì . Yūesè yuánlái xiù yǎ jùnmĕi .