Chuàngshìjì 4:1

1 Yǒu yī rì , nà rén hé tā qīzi Xiàwá tóngfáng . Xiàwá jiù huáiyùn , shēng le Gāiyǐn ( jiù shì dé de yìsi ) , biàn shuō , Yēhéhuá shǐ wǒ dé le yī gè nánzǐ .