Chuàngshìjì 41:35

35 Jiào tāmen bǎ jiānglái fēng nián yīqiè de liángshi jùliǎn qǐlai , jīxù wǔgǔ , shōu cún zaì gè chéng lǐ zuò shíwù , guīyú fǎlǎo de shǒu xià .