Chuàngshìjì 41:44

44 Fǎlǎo duì Yūesè shuō , wǒ shì fǎlǎo , zaì Āijí quán dì , ruò méiyǒu nǐde mìnglìng , bù xǔ rén shàn zì bàn shì ( yuánwén zuò dòngshǒu dòng jiǎo ) .