Chuàngshìjì 42:13

13 Tāmen shuō , púrén men bĕn shì dìxiōng shí èr rén , shì Jiānán dì yī gèrén de érzi , dǐng xiǎo de xiànjīn zaì wǒmen de fùqin nàli , yǒu yī gè méiyǒu le .