Chuàngshìjì 42:38

38 Yǎgè shuō , wǒde érzi bùkĕ yǔ nǐmen yītóng xià qù . tā gēge sǐ le , zhǐ shèngxia tā , tā ruò zaì nǐmen suǒ xíng de lù shàng zāo haì , nà biàn shì nǐmen shǐ wǒ bái fā cāngcāng , bēi bēicǎn cǎn dì xià yīnjiān qù le .