Chuàngshìjì 43:5

5 Nǐ ruò bù dǎfa tā qù , wǒmen jiù bù xià qù , yīnwei nà rén duì wǒmen shuō , nǐmen de xiōngdi ruò bù yǔ nǐmen tòng lái , nǐmen jiù bùdé jiàn wǒde miàn .
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice