Chuàngshìjì 43:9

9 Wǒ wèi tā zuò bǎo . nǐ kĕyǐ cóng wǒ shǒu zhōng zhuī tǎo , wǒ ruò bù daì tā huí lái jiāo zaì nǐ miànqián , wǒ qíngyuàn yǒngyuǎn dàn zuì .
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice