Chuàngshìjì 47:9

9 Yǎgè duì fǎlǎo shuō , wǒ jìjū zaì shì de nián rì shì yī bǎi sān shí suì , wǒ píng shēng de nián rì yòu shǎo yòu kǔ , bú jí wǒ lièzǔ zǎo zaì shì jìjū de nián rì .
Do Not Sell My Info (CA only)