Chuàngshìjì 48:5

5 Wǒ wèi dào Āijí jiàn nǐ zhī xiān , nǐ zaì Āijí dì suǒ shēng de Yǐfǎlián hé Mǎnáxī zhè liǎng gè érzi shì wǒde , zhēng rú Liúbiàn hé Xīmiǎn shì wǒde yíyàng .