Chuàngshìjì 6:7

7 Yēhéhuá shuō , wǒ yào jiàng suǒ zào de rén hé zǒushòu , bìng kūnchóng , yǐjí kòng zhòng de fēiniǎo , dōu cóng dì shàng chúmiĕ , yīnwei wǒ zào tāmen hòuhuǐ le .