Chuàngshìjì 8:21

21 Yēhéhuá wén nà xīnxiāng zhī qì , jiù xīnli shuō , wǒ bú zaì yīn rén de yuángù zhòuzǔ dì ( rén cóng xiǎoshí xīnli huái zhe ĕ niàn ) , yĕ bú zaì àn zhe wǒ cái xíng de , miè gĕ zhòng de huó wù le .