Chuàngshìjì 9:15

15 Wǒ biàn jìniàn wǒ yǔ nǐmen hé gèyàng yǒu xuèròu de huó wù suǒ lì de yuē , shuǐ jiù zaì bú fànlàn , huǐhuaì yīqiè yǒu xuèròu de wù le .