Chuàngshìjì 9:23

23 Yúshì Shǎn hé Yǎfú , ná jiàn yīfu dā zaì jiān shǎng , dǎo tuì zhe jìn qù , gĕi tā fùqin gaì shǎng . tāmen beì zhe liǎn jiù kàn bù jiàn fùqin de chì shēn .