21 Qiĕ pà wǒ lái de shíhou , wǒde shén jiào wǒ zaì nǐmen miànqián jiān kuì . yòu yīn xǔduō rén cóng qián fàn zuì , xíng wūhuì jiānyín xiédàng de shì , bù kĕn huǐgǎi , wǒ jiù yōuchóu .