2 Xiĕ xìn gĕi zaì gē lín duō shén de jiàohuì , jiù shì zaì Jīdū Yēsū lǐ chéng shèng , mĕng zhào zuò shèngtú de , yǐjí suǒ yǒu zaì gĕ chù qiúgào wǒ zhǔ Yēsū Jīdū zhī míng de rén . Jīdū shì tāmende zhǔ , yĕ shì wǒmen de zhǔ .