8 Bìngqiĕ Shèngjīng jìrán yùxiān kàn míng , shén yào jiào waìbāngrén yīn xìn chēng yì , jiù zǎo yǐ chuán fúyin gĕi Yàbólāhǎn , shuō , wàn guó dōu bì yīn nǐ dé fú .