3 Suǒluómén chāi rén qù jiàn Tuīluó wáng Xīlán , shuō , nǐ céng yùn xiāng bǎi mù yǔ wǒ fù Dàwèi jiàn gōng jūzhù , qiú nǐ yĕ zhèyàng dāi wǒ .