37 Nàshí Mǎlìshā rén , duō dà wà de érzi Yǐlìyǐxiè xiàng Yuēshāfǎ yùyán shuō , yīn nǐ yǔ yà hā xiè jiāo hào , Yēhéhuá bì pò huaì nǐ suǒ zào de . hòulái nà chuán guǒrán pò huaì , bùnéng wǎng Tāshī qù le .