10 Yòu zaì kuàngyĕ yǔ gāo yuán hépíng yuán , jiànzhù wàng lóu , wā le xǔduō jǐng , yīn tāde shēngchù shén duō . yòu zaì shān dì hé jiā mĕi zhī dì , yǒu nóngfū hé xiūlǐ pútaóyuán de rén , yīnwei tā xǐyuè nóng shì .