12 Nà Jīlùbǎi de yī gè chìbǎng zhǎng wǔ zhǒu , ái zhe diàn nàbiān de qiáng . nà yī gè chìbǎng yĕ chǎng wǔ zhǒu , yǔ zhè Jīlùbǎi de chìbǎng xiāng jiē .