15 Èr yuè shí sì rì , zǎi le Yúyuèjié de yánggāo . jìsī yǔ Lìwèi rén juéde cánkuì , jiù jiéjìng zìjǐ , bǎ Fánjì fèng dào Yēhéhuá diàn zhōng ,