27 Jiù shì tīngjian wǒ zhǐ zhe zhè dì hé qí shàng jūmín suǒ shuō de huà , nǐ biàn xīnli jìng fù , zaì wǒ miànqián zìbēi , sī liè yīfu , xiàng wǒ kūqì , yīncǐ wǒ yīngyún le nǐ . zhè shì wǒ Yēhéhuá shuō de .