12 Jiāng Fánjì bān lái , àn zhe zōngzú de bāncì fēn gĕi zhòng mín , hǎo zhào Móxī shū shàng suǒ xiĕ de , xiàn gĕi Yēhéhuá . xiàn niú yĕ shì zhèyàng .