16 Pén , chǎnzi , ròu chā zǐ , yǔ Yēhéhuá diàn lǐ de yīqiè qìmǐn , dōu shì qiǎo jiàng Hùlán yòng guāng liàng de tóng wèi Suǒluómén wáng zàochéng de ,