28 Tā qù le , kànjian shén rén de shī shēn dǎo zaì lù shàng , lü hé shīzi zhàn zaì shī shēn pángbiān , shīzi què méiyǒu chī shī shēn , yĕ méiyǒu zhuā shāng lü .