Lièwángjìshang 2:44

44 Wáng yòu duì Shìmĕi shuō , nǐ xiàng wǒ fùqin Dàwèi suǒ xíng de yīqiè è shì , nǐ zìjǐ xīnli yĕ zhīdào , suǒyǐ Yēhéhuá bì shǐ nǐde zuìè guī dào zìjǐ de tóu shàng .