36 Tā jìu duì nà rén shuō, nǐ jì bù tīng cóng YÉ hé huá dė huà, nǐ yī lí kāi wǒ, bì yǒu shī zi yǎo sǐ nǐ。 nà rén yī lí kāi tā, guǒ rán yù jiàn shī zi, bǎ tā yǎo sǐ lė。