2 Yà hā duì ná bǎi shuō , nǐ jiāng nǐde pútaóyuán gĕi wǒ zuò caì yuán , yīnwei shì kàojìn wǒde gōng . wǒ jiù bǎ gèng hǎo de pútaóyuán huàn gĕi nǐ , huò shì nǐ yào yínzi , wǒ jiù àn zhe jiàzhí gĕi nǐ .