Lièwángjìshang 3:4

4 Suǒluómén wáng shàng Jībiàn qù xiànjì . yīnwei zaì nàli yǒu jí dà ( huò zuò chū míng ) de qiū tán , tā zaì nà tán shàng xiàn yī qiā xī shēng zuò Fánjì .