38 Nǐde mín Yǐsèliè , huò shì zhòngrén , huò shì yī rén , zì jué yǒu zuì ( yuánwén zuò zāi ) , xiàng zhè diàn jǔ shǒu , wúlùn qíqiú shénme , dǎogào shénme ,