24 Nǐ shì cóng nà tiān shēng de yĕ gǎnlǎn shàng kǎn xià lái de , shàngqiĕ nì zhe xìng dé jiē zaì hǎo gǎnlǎn shàng , hékuàng zhè bĕn shù de zhīzǐ , yào jiē zaì bĕn shù shàng ne .