6 Shǒu rì de rén , shì wéi zhǔ shǒu de . chī de rén , shì wéi zhǔ chī de , yīn tā gǎnxiè shén . bú chī de rén , shì wéi zhǔ bú chī de , yĕ gǎnxiè shén .