5 Nǐ jìng rén zhe nǐ gāng yìng bú huǐgǎi de xīn , wéi zìjǐ jīxù fèn nù , yǐzhì shén zhènnù , xiǎn chū tā gōngyì shĕnpàn de rìzi lái dào .